Kurstorget

Informatik - Kandidatuppsats
Startvecka: 4 (vt -14) slutvecka: 23
Ämne: Informatik
Kurskod: ISGC09 Anmälningskod: KAU-21296 Kursansvarig: John Sören Pettersson Kursadministratör: Berit Kessler
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart