Kurstorget

Statistik II
Startvecka: 35 (ht -13) slutvecka: 03
Ämne: Statistik
Kurskod: STGA07 Anmälningskod: KAU-20879 Kursansvarig: Christina M Andersson Kursadministratör: Katarina Svala
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
ADOBE PDF Informationsbrev från kursadministratör 2013-06-20 Katarina Svala
ADOBE PDF Informationsbrev från kursansvarig 2013-06-20 Iris Wang/ Christina M Andersson