Kurstorget

Hållbart byggande
Startvecka: 35 (ht -12) slutvecka: 3
Ämne: Byggteknik
Kurskod: BYGC10 Anmälningskod: KAU-20425 Kursansvarig: Are Kjeang Kursadministratör: Maria Klint Hidén
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart