Kurstorget

Byggteknikens grunder
Startvecka: 4 (vt -13) slutvecka: 11
Ämne: Byggteknik
Kurskod: BYGA93 Anmälningskod: KAU-20415 Kursansvarig: Mikael Götlind Kursadministratör: Maria Klint Hidén
Aktuellt
Webbregistrering
(2013-01-07)
Registreringen är öppen öppen på miin sida mellan 13-21 januari. Det är viktigt att du registrerar dig på kursen för att bekräfta ditt deltagande.

Har du problem med att registrera dig, kontakta mig.

Carin Bergström-Carlsson, administratör
Välkommen till kursstart
(2013-01-07)
Hej!

Måndagen den 21/1 kl 10.15-12.00 startar kursen. Introduktionsföreläsning med upprop i Sjöströmsalen (1B309).

Hälsningar Carin Bergströn Carlsson, administratör

Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
ADOBE PDF Kursanalys vt13 2014-01-02