Kurstorget

Andraspråksinlärning
Startvecka: 14 (vt -13) slutvecka: 23
Ämne: Svenska som andraspråk
Kurskod: S2GB05 Anmälningskod: KAU-19924 Kursansvarig: Anna Lindholm Kursadministratör: Josefin Rönnqvist
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
ADOBE PDF Välkomstbrev med viktig info 2013-01-21 Sophia Tranefeldt