Kurstorget

Tvåspråkig utveckling
Startvecka: 4 (vt -13) slutvecka: 13
Ämne: Svenska som andraspråk
Kurskod: S2GA05 Anmälningskod: KAU-19905 Kursansvarig: Susanne Duek Kursadministratör: Josefin Rönnqvist
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
ADOBE PDF Välkomstbrev med viktig info 2013-01-04 Susanne Duek
ADOBE PDF Momentschema 2013-01-02 Susanne Duek
ADOBE PDF Kursvärdering VT 12 2012-10-04 L Jonsson