Kurstorget

Statistik II
Startvecka: 04 (vt -13) slutvecka: 23
Ämne: Statistik
Kurskod: STGA07 Anmälningskod: KAU-18399 Kursansvarig: Dan Larsson Kursadministratör: Katarina Svala
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
ADOBE PDF Introduktionsbrev 2012-12-18 Dan Larsson, kursansvarig
ADOBE PDF Välkommen till kursen STGA07 halvfart 2012-12-11 Katarina Svala