Kurstorget

Statistik II
Startvecka: 24 (som -12) slutvecka: 33
Ämne: Statistik
Kurskod: STGA07 Anmälningskod: KAU-17747 Kursansvarig: Leif Ruckman Kursadministratör: Katarina Svala
Aktuellt
Viktigt: Webbregistrering på kursen
(2012-06-01)
Du måste själv webbregistrera dig på kursen. Webbregistreringen är öppen 4-17 juni och du gör detta via "Min sida" på www.kau.se.
Observera att din registrering är uppdelad på två terminer då det inte finns någon sommartermin i Ladok. Din registrering kommer att vara uppdelad på både VT-12 och HT-12.
Du ska via "Min sida" under perioden 4-17 juni:
Förstagångsregistrera dig på VT-12 vecka 24-26
Fortsättningsregistrera dig på HT-12 vecka 27-33
Observera att du måste vara registrerad på kursen för att få delta i utbildningen och för att vi ska kunna rapportera in dina tentamensresultat. Samma kväll som du webbregistrerar dig överförs informationen till CSN vilket i sin tur innebär att CSN börjar betala ut dina studiemedel i samband med kursstarten.
Katarina Svala
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
Unknown Välkommen till kursen 2012-04-26 Leif Ruckman