Kurstorget

Statistik II
Startvecka: 45 (ht -11) slutvecka: 03
Ämne: Statistik
Kurskod: STGA07 Anmälningskod: KAU-16836 Kursansvarig: Leif Ruckman Kursadministratör: Katarina Svala
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
ADOBE PDF Introduktionsbrev 2011-06-30 Leif Ruckman
Unknown Välkommenbrev 2011-06-29