Kurstorget

Andraspråksinlärning
Startvecka: 35 (ht -11) slutvecka: 44
Ämne: Svenska som andraspråk
Kurskod: S2GB05 Anmälningskod: KAU-16583 Kursansvarig: Anna Lindholm Kursadministratör: Josefin Rönnqvist
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
Unknown Momentschema 2011-08-30 Susanne Duek
Unknown Schema för närträff 2011-08-23 Susanne Duek
ADOBE PDF Välkomstbrev 2011-06-28 Anna Nilsson
ADOBE PDF Viktig information 2011-06-28 Anna Nilsson