Kurstorget

Distribuerade system och tillämpningar
Startvecka: 45 (ht -11) slutvecka: 3
Ämne: Datavetenskap
Kurskod: DVGC15 Anmälningskod: KAU-16055 Kursansvarig: Karl-Johan Grinnemo Kursadministratör: Sara Westlindh
Aktuellt
Course Registration
(2011-11-03)
The registrations for this course will be done at the course introduction in 21A 341 the 8th of november, 10:15.
Course in it's learning!
(2011-08-18)
This course is administered via the "its learning" learning management platform. Thus, visit the course page in "its learning" to obtain the most up-to-date information about the course; lecture notes; lab assignments etc.

FYI
Karl-Johan Grinnemo
Course responsible
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart