Kurstorget

Statistik II
Startvecka: 45 (ht -10) slutvecka: 03
Ämne: Statistik
Kurskod: STGA07 Anmälningskod: KAU-15322 Kursansvarig: Jari Appelgren Kursadministratör: Katarina Svala
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
Unknown Välkomstbrev 2010-11-08 Jari Appelgren
Unknown Studentkonto&webreg 2010-11-03 Helena Olsson
Unknown Introduktionsbrev 2010-11-03 Jari Appelgren