Kurstorget

Andraspråksinlärning
Startvecka: 35 (ht -10) slutvecka: 44
Ämne: Svenska som andraspråk
Kurskod: S2GB05 Anmälningskod: KAU-14727 Kursansvarig: Susanne Duek Kursadministratör: Josefin Rönnqvist
Aktuellt
Litteratur
(2010-08-18)
En ny litteraturlista har idag publicertas då den föregående var felaktig.
Tre böcker har tagits bort, och tre nya har tillkommit. Bland de nya böckerna finns Abrahamsson som nämns i välkomstbrevet!
Tider för närträff 1
(2010-08-18)
Det är tiderna i brevet som gäller. Tiderna i schema avser bokning av salar, så bry er inte om dem. Dock har ett fel i en tidig version av välkomstbrevet upptäckts. Under torsdagen 2/9 slutar vi ca 16.30 och inte 14.00.
Välkomna!
Närträff
(2010-04-23)
Närträffen äger alltid rum under två sammanhängande dagar. Vid kursstart Närträff 3, 2-3 september.
Lokal meddelas senare.
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
Unknown Schema för närträff 2-3/9 2010-08-24 Susanne Duek
ADOBE PDF Välkomstbrev med viktig information 2010-08-18 Anna Nilsson