Kurstorget

Statistik II
Startvecka: 35 (ht -08) slutvecka: 3
Ämne: Statistik
Kurskod: STGA07 Anmälningskod: KAU-12849 Kursansvarig: Kursadministratör: Katarina Svala
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart