Course Portal

Degree project, Secondary education - Mathematics and Mathematics Teaching
Starting week: 14 (vt -19) Final week: 23
Discipline: Mathematics
Course code: LXAA14 Application code: KAU-31186 Course convener: Jorryt van Bommel Course administrator: Juliane Radke
News

(2019-03-25)
Hej!

De kommande 10 veckorna kommer du att skriva ditt andra självständiga arbete, den här gången i matematikdidaktik. Kursens syfte är att studenten skall utveckla fördjupad kunskap om forsknings och utvecklingsarbete samt förmåga att självständigt genomföra ett ämnesdidaktiskt forskningsanknutet arbete med relevans för den kommande yrkesutövningen.

Det är en utmanande uppgift som kommer kräva mycket tid och arbete från din sida. Till stöd har du olika resurser: handledare, seminarier och universitetets resurser, till exempel universitetsbiblioteket (www.bib.kau.se (Länkar till en externa sida.)Länkar till en externa sida.). Ta kontakt med din handledare så snart som möjligt för att få till tider till handledning framöver och prata genom dina planer för arbetet.

Kursstart är på måndag 1 april kl 930 via ZOOM, mer information om planerade aktiviteter hittar ni i filen "ramschemat".

Vänliga hälsningar,

Jorryt van Bommel
Kursanvarig och examinator

General course information
ADOBE PDF Reading list    Please note that the reading list may be revised up to one month before the start of the course