Course Portal

Introduction to Estate Law
Starting week: 45 (ht -13) Final week: 3
Discipline: Geo-Science
Course code: NGGA25 Application code: KAU-20968 Course convener: Kristina Eresund Course administrator: Malin Sandén
News
Infoträff om utlandsstudier
(2013-11-06)
Se länk nedan.
Kursens litteratur
(2013-11-04)
Kursens litteratur har kommit i en senare version 2011 (Julstad).
Övrigt
Lagar och förordningar (http://www.notisum.se/)
PBL kunskapsbanken - http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-kunskapsbanken/Regler-och-forarbeten/Gallande-regler/ http://www.boverket.se/vagledningar/pbl-kunskapsbanken/
Välkommen till kursen!
(2013-07-02)
Kursen startar vecka 45, och schema kommer att finnas här senast två veckor innan.
General course information
ADOBE PDF Reading list    Please note that the reading list may be revised up to one month before the start of the course
Documents
FiletypeFilenameDateResponsible
ADOBE PDF Folder "Fusk och Plagiat" 2013-10-28
Unknown Försättsblad; Hemtentamen/Komplettering/Inlämningsuppgift/Case/Lab 2013-03-26